Challenge Zarla. - Five Short Minutes

Vad kan du göra för att påverka dig själv?

Posted Jan. 11, 2016, 10:02 p.m. By zarla

Att med hjärnans kraft påverkar sin egen hjärna, går det? Svaret är ja. För några av oss verkar det dessutom enkelt. Vi läser att socker är dåligt, och då slutar vi med socker - pang bom, så går vi från information till handling. Men för de allra flesta är dessa processer svårare. Vi kämpar på, men hamnar ofta i ett läge där vi resignerar och kanske ger upp. Det kan handla om vad som helst - saker där vi på ett intellektuellt plan vet vad som är bäst, men vi kan ändå inte ta oss dit. Det finns en naturlig prioriteringshierarki som vår hjärna fungerar efter. Stegen är: Livsmål, Identitet, Värderingar, Resurser, Beteende, Omgivning.